Thông tin bản quyền

Bản quyền: Tất cả nội dung Website: Granmeliá.com bao gồm tất cả bài viết, hình ảnh, các đoạn code, ví dụ … đều thuộc về Granmeliá.com Nội dung cho chính mình viết ra, hình ảnh do mình thiết kế hoặc chụp ảnh màn hình có được. Blog này nghiêm cấm tất cả hành vi sao chép một phần hoặc toàn phần nội dung. Nếu bạn cần sử dụng lại nội dung trên Website Granmeliá.com, bạn cần phải liên hệ với mình qua trang Liên Hệ.

Trong trường hợp bạn có thể sử dụng lại nội dung của Website này. Bạn cần phải ghi rõ nguồn gốc trong bài viết của bạn dưới dạng:

Theo Website Granmeliá.com

Xử lý vi phạm về bản quyền
Nếu bạn tự ý sử dụng hoặc copy nội dung, hình ảnh, các đoạn code, ví dụ … trên Blog Granmeliá.com. Hoặc trong trường hợp bạn có quyền sử dụng lại nội dung này. Nhưng không ghi rõ nguồn gốc thì bạn đã vi phạm quyền tác giả.

Những trường hợp vi phạm, nếu nhẹ mình sẽ công bố các trang vi phạm vào danh sách đen trên Blog Granmeliá.com. Nếu ảnh hưởng nặng, làm tổn hại đến hình ảnh của Granmeliá.com mình có quyền tiến hành khởi kiện theo điều kiện bảo hộ quyền tác giả của các văn bản pháp quy sau:

Nghị định 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 về quyền tác giả.
Thông tư 27/2001/TT-BVHTT ngày 10 tháng 5 năm 2001 về thực thi các điểm của nghị định 76/CP.
Công văn 2209/TM-QLTT ngày 7 tháng 6 năm 2002 về nhiệm vụ của quản lý thị trường trong việc chống hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam số: 50/2005/QH11, ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2005.